Systemen


Op de subpagina's treft u in het kort informatie aan over de trainingen die wij geven in de verschillende systemen van energetisch en natuurlijk genezen.

Klik op de pagina van uw keuze.

De informatie is sumier en erg compact.  Voor meer en diepere informatie over de systemen kunt u terecht op energyriver.com  of  energytraining.org